Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι (ES/AP) (AD100)ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (AD101)ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ
.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ε)  (AD134)ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εργαστήριο) (AD169)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Θ)  (AD133)ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
.
Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (Θ+Α)  (AD149)ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD132)ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
.
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD106)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Θ+Α) (AD123)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Θ+Α)  (AD141)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ
.
Διοικητική Λογιστική (Θ+Α)  (AD107)ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ειδικά Θέματα Δικαίου (Θ+Α)  (AD128)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
.
Ελεγκτική (Θ+Α)  (AD155)
.
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια (Θ+ΑΠ)  (AD139)Μανδήλας Α.
.
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Θ+Α)  (AD116)
.
Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες (Θ+Α)  (AD120)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα (Θ+Α)  (AD147)ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
.
Εργατικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο (Θ+Α)  (AD127)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
.
Εταιρική Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος (Θ+Α)  (AD118)
.
Εφαρμοσμένη Στατιστική (Ε)  (AD159)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
.
Εφαρμοσμένη Στατιστική (Θ)  (AD160)ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
.
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (Ε)  (AD112)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΕΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
.
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (Θ)  (AD110)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θ+Α) (AD124)
.
Ιδιωτική Οικονομική (Θ+Α)  (AD129)ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
.
Κεφαλαιαγορές/Επενδύσεις (Θ+Α)  (AD131)ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
.
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Θ+Α)  (AD137)
.
Λογιστική Δημοσίου Τομέα (AD174)
Λογιστική Δημοσίου Τομέα (Θ+Α)  (AD135)
.
Λογιστική Εταιρειών (Θ+Α)  (AD140)Μανδήλας Α.
.
Λογιστική Κόστους (AD165)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Λογιστική Κόστους Ι (AD171)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Λογιστική Κόστους Ι (Ε)  (AD152)
.
Λογιστική Κόστους Ι (Εργαστήριο) (AD172)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Λογιστική Κόστους Ι (Θ)  (AD151)
.
Λογιστική Κόστους ΙΙ (AD166)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Θ+Α)  (AD156)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Μακροοικονομική (Θ+Α) (AD122)
.
Μάρκετινγκ (Θ+Α)  (AD121)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
.
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (Θ+Α)  (AD119)ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
.
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Ε)  (AD146)
.
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Θ)  (AD142)
Μικροοικονομική (Θ+Α)  (AD105)
.
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Θ+Α)  (AD150)ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Ε)  (AD113)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Θ)  (AD111)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφορική Ι (Ε)  (AD114)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφορική Ι (Θ)  (AD108)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφορική ΙI (Ε)  (AD115)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Πληροφορική ΙI (Θ)  (AD109)ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
.
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Θ+Α)  (AD157)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων (Θ+Α)  (AD148)ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
.
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (AD173)
Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Θ+Α) (AD125)
.
Στατιστική Επιχειρήσεων (Ε)  (AD161)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ)  (AD158)ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
.
Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου (Θ+Α)  (AD126)ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
.
Σύγχρονα Ζητήματα Λογιστικής (AD162)Δημήτριος Κουρτίδης
Σύγχρονα ζητήματα λογιστικής (Θ+Α)  (AD136)
.
Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις (Θ+Α)  (AD130)ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
.
Φορολογική Λογιστική Ι (AD167)Γεωργαλάς Αντώνιος
.
Φορολογική Λογιστική Ι (Ασκήσεις) (AD168)Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα
.
Φορολογική Λογιστική Ι (Θ+Α)  (AD153)
.
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Θ+Α) (AD164)
.
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (Θ+Α)  (AD154)
.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Θ+Α)  (AD117)
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Ε)  (AD143)
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Θ)  (AD138)Μανδήλας Α.
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Ε) (AD170)Αθανάσιος Μανδήλας
.
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Θ)  (AD144)
.