Στατιστική Επιχειρήσεων (Θ)

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Περιγραφή

Εισαγωγη στις βασικές έννοιες της Στατιστικής με στόχο τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην ερμηνέια των πληροφοριών που προκύπτουν από τα δεδομένα.

 

Κωδικός: AD158
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις