Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Θ+Α)

ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Περιγραφή

το μάθημα αυτό παρέχει βασικές γνώσεις μαθηματικών (συναρτήσεις, παράγωγοι, ολοκληρώματα) με έμφαση στις εφαρμογές αυτών σε οικονομικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Ακόμη παρουσιάζονται οι συναρτήσεις δύο μεταβλητών και η εύρεση ακρότατων τιμών για συναρτήσεις δύο μεταβλητών.

 

Κωδικός: AD156
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις