Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Θ+Α)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD141
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο