Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια (Θ+ΑΠ)

Μανδήλας Α.

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: AD139
Κατηγορία: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις