Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα eClass ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 -

  Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

  Με τις υπηρεσίες αυτές παρέχονται αυτόματοι και  ασφαλείς μηχανισμοί πρόσβασης σε ιδρυματικές και διιδρυματικές υπηρεσίες, όπως ΑΠΕΛΛΑ, ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος, ηλεκτρονική γραμματεία, eclass κ.λπ, αξιοποιώντας την ομοσπονδιακή Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του ΕΔΕΤ. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε άμεσα τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας επισκεπτόμενοι το site https://uregister.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπου θα ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας το υφιστάμενο username σας.

   Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές ακαδημαϊκές υπηρεσίες από τις 2 Οκτωβρίου 2017 και μεταγενέστερα. Μέχρι τότε η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται με τα στοιχεία που διατηρείτε σήμερα. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

   Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.teiemt.gr/ να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε, αφού πρώτα στην καρτέλα “καταχώρηση στοιχείων” της υπηρεσίας mypassword εισάγετε το προσωπικό κινητό σας τηλέφωνο και εξωτερική διεύθυνση email (μη ιδρυματική).

   Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site https://mypassword.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, ώστε να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν τα επιθυμητά στοιχεία ανάκτησης της πρόσβασής σας σε ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.